İşaret Dili Eğitimi Sertifikası

İşaret dili, işitme engelli bireylerle sağlıklı şekilde iletişim kurmak için kullanılan yöntemdir. İşitme engellilerle, bu dili kullanarak iletişim kurmak, büyük önem gerektirmektedir. Çünkü, işitme engelli vatandaşların en büyük sorunu,karşısındaki kişilerle sağlıklı iletişim kuramamasıdır. Sağlıklı iletişim kuramadıkları takdirde, sosyalleşmeleri, iş hayatına atılmaları ve kaliteli bir eğitim almaları haliyle zorlaşıyor. İşaret dili, işitme ve konuşma engeli bulunanlarla, el hareketleri ve mimikler kullanılarak anlaşma yöntemleridir. Bu da, profesyonel bir eğitim almayı gerektirmektedir.

bilginet akademi İşaret dili eğitimi, işaret diliyle anlaşabilmek için jest ve mimikleri gerektiği gibi kullanabilmeyi öğretmeye yönelik bir eğitimdir. İşaret diliyle, konuşma veya işitme engeli bulunanlarla sağlıklı iletişim kurulabilmesi için, tercümanlık eğitimi alınmaktadır. İşaret dili eğitimi ne kadar kaliteli olursa, eğitim alan kişinin donanımı o derece artar.

Eğitime katılan kişilerin, meslek yüksek okulu veya yüksekokullardan mezun olması gerekmekte ve eğitim sonunda verilen sertifikayı almaları gerekmektedir. İşaret dili eğitimi, işitme engelli vatandaşları topluma kazandırmak için faydalı bir eğitimdir. İşitme engelli olanlarla olmayanlar arasında bir köprü görevi üstlenerek anlaşmayı sağlamaktadır. İşaret dili eğitimi, el ve yüz hareketlerinin hangi durumlarda nasıl kullanılacağına dair kapsamlı bir süreci kapsamaktadır.

Doğru iletişim için kaliteli eğitim alınmalıdır. İşaret dili eğitimini alanların iletişim kurduğu işitme  ve konuşma engelli vatandaşlar, özel, iş ve sosyal yaşamında ilişki içerisinde olduğu kişilerle sağlıklı şekilde iletişim kurabilmektedir.